Sucre/diabetis 

La diabetis és una patologia que es caracteritza per la presència de valors de glucosa (sucre) alts en sang . Aquesta alteració es sol produir bé perquè l'organisme no allibera insulina o bé perquè no la utilitza correctament.

La concentració de glucosa (sucre) en sang varia durant el dia, s'incrementa després de cada menjar i es recuperen els v...

La diabetis és una patologia que es caracteritza per la presència de valors de glucosa (sucre) alts en sang . Aquesta alteració es sol produir bé perquè l'organisme no allibera insulina o bé perquè no la utilitza correctament.

La concentració de glucosa (sucre) en sang varia durant el dia, s'incrementa després de cada menjar i es recuperen els valors normals després de 2 hores. Els valors que es consideren normals en dejú són de 70 a 110mg / dl.

La insulina (hormona produïda pel pàncrees) s'encarrega de mantenir els nivells adequats de glucosa en sang .


Causes

La diabetis es produeix quan el nostre organisme no produeix prou insulina perquè els valors de sucre en sang es troben dins dels paràmetres de normalitat o quan les cèl·lules no responen correctament a la insulina.


Tipus de diabetis

Hi ha dos tipus de diabetis:
Diabetis tipus I (insulinodependent): En aquest tipus de diabetis la producció d'insulina és escassa o nul·la i sol desenvolupar-se abans dels 30 anys.

Diabetis tipus II (no insulinodependent): En aquest tipus de diabetis el pàncrees contínua produint insulina però l'organisme desenvolupa una resistència als seus efectes. Pot aparèixer a partir dels 30 anys però és a partir dels 65 anys quan és més freqüent.


Factors de risc

L'obesitat és el principal factor de risc per patir diabetis ja que entre el 80-90% de les persones obeses pateixen aquesta malaltia.


Símptomes

Els símptomes més característics de la diabetis són orina excessiva (poliúria) i sensació de set (polidípsia).
També sol ser freqüent un augment es la sensació de gana (polifàgia).
Hi ha altres símptomes que es relacionen amb la diabetis o valors de sucre alt en sang com són visió borrosa, somnolència, nàusees i cansament.

Quan es tracta d'una Diabetis tipus I o insulinodependent els símptomes són més greus i evolucionen ràpidament. Pot produir-se una pèrdua de pes considerable en poc temps.

En cas de presentar algun d'aquests símptomes la recomanació és acudir al seu metge per a un diagnòstic adequat.


Diagnòstic

Per determinar els valors de sucre en sang és necessari fer una anàlisi de sang en dejú. Moltes farmàcies ofereixen aquest servei. El diagnòstic de la diabetis sol produir-se en una anàlisi per una revisió rutinària o una anàlisi sol·licitat per l'aparició d'algun símptomes que hem identificat anteriorment com un increment de la sensació de set, augment de ganes d'orinar ...


Tractament

El tractament de la diabetis requereix el control de pes, exercicis i dieta. En molts casos de diabetis tipus II (no insulinodependent) no cal medicació oral i n'hi ha prou amb mesures higienicodietètiques i complements nutricionals o teràpies naturals.

més

 

No hi ha productes en aquesta categoria.