Punt sigreA la Farmàcia de la Platja de Castelldefels disposem d'un contenidor concebut per a la recollida dels envasos de medicaments buits o amb restes, així com dels medicaments caducats d'origen domèstic .


Porta'ns les teves medicaments caducats o les restes d'algunes pastilles . Nosaltres els donarem l'ús adequat!


SIGRE ofereix un tractament mediambiental específic als residus de medicaments i als seus envasos.


Tots els residus s'envien a la Planta de Tractament d'Envasos i residus de Medicaments de sigre, on es classifiquen per rebre el tractament més adequat segons el tipus de residu:

  1. Els envasos de cartró, paper, vidre, plàstic, etc .: es reciclen
  2. Els medicaments no perillosos: es valoritzen per generar energia
  3. Els medicaments perillosos: es lliuren a un gestor especialitzat per a la seva destrucció