CONDICIONS D'ENVIAMENT I DEVOLUCIONS

Les presents condicions de venda , unides a la sol·licitud específica realitzada mitjançant internet o telèfon pel client, impliquen la formalització de l'contracte de Compra-Venda entre la Farmàcia de la Platja i el client, que declara ser major d'edat, tenir capacitat suficient per contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.


Fer una comanda. 

Posem a la seva disposició tres formes de fer una comanda:

Disponibilitat.

Ha de tenir en compte que les comandes s'enviaran dins dels límits d'estocs disponibles. Si un dels articles comandes no estigués en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic en el termini màxim de dos dies per comunicar-li el nou termini en el qual podrem realitzar l'enviament. Si el nou termini no s'adapta a les seves necessitats procedirem a realitzar el reemborsament de l'total.

Preus.

Tots els preus estan indicats en euros, IVA inclòs

Condicions d'enviament .

La distribució i lliurament de mercaderia es fa des de la Farmàcia de la Platja a través dels nostres propis mitjans de transport. En aquest cas el transport l'efectuarà l'empresa de transports GLS .

Per enviaments Peninsulars:

  • El cost de l'enviament és de 3,99 € en comandes que no superin els 30 € .
  • Si el demanat és entre 30 € i 59 € el cost de l'enviament és de 2,99 €
  • En comandes d'import superior a 59 €, l'enviament és gratuït.

Les tarifes són per a comandes d'un màxim de 6kg de pes. En cas de sobrepassar aquest pes serà necessari realitzar diverses comandes.

En enviaments a Balears les despeses d'enviament seran de 11,95 € per a comandes que no superin els 150 €.

Per la resta de destinacions consultar.

No exigim un import mínim per enviar una comanda. Vostè pot demanar just el que necessita, sense importar el valor que tingui per petit que sigui.

El termini de lliurament de les comandes és de 48-72 hores (excloent cap de setmana). Les comandes realitzades a partir de les 17h es lliuraran en un termini de 48-72 h comptant a partir de l'endemà a la realització de la comanda (excloent cap de setmana).

Mètodes de pagament

T'oferim dues formes de pagament diferents: pagament amb targeta o transferència bancària

Mongapi SL, no es farà càrrec de cap tipus de comissió derivada d'una transferència o pagament amb targeta des d'un altre país, amb una altra divisa, etc., aquest tipus de comissions seran sempre a càrrec de l'emissor. Tot comanda quedarà retingut fins no haver rebut el pagament íntegre de la mateixa.

Transferència o ingrés en compte

Pots fer un ingrés en compte o transferència. Quan rebem la notificació de l'pagament, t'enviarem la teva comanda juntament amb la factura. Un cop haguem rebut la confirmació de l'ingrés o de la transferència procedirem a l'expedició de la teva comanda. Si la confirmació arriba abans de les 17:00 hores te l'enviarem aquest mateix dia, si no a el següent dia laborable.

Les comandes romandran pendents de pagament un termini màxim de 10 dies, si transcorregut aquest termini no hem rebut notificació de l'pagament s'anul·larà automàticament i hauràs realitzar-lo de nou si vols que es tramiti.

Pagament amb targeta

Pagament segur mitjançant passarel·la de pagament. Incorporem el sistema MasterCard SecureCode i Verified by Visa, que sol·licita a més de el nº de targeta, data de caducitat i CCV, l'autenticació mitjançant sistema de claus personals. Et identifica de manera inequívoca com a propietari de la targeta de crèdit i ningú podrà fer una compra a Internet si desconeix aquestes claus. Es tracta del sistema de màxima seguretat per a compres amb targeta de crèdit.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l'comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Està prohibit vendre medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica.

Si la confirmació de l'pagament amb targeta ens arriba abans de les 17:00 hores et enviarem la comanda el mateix dia.

Si ens arriba després de les 17:00 hores, te l'enviarem a el següent dia laborable.

Recepció de la comanda .

És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s'indiqui, en el propi albarà que se signa a l'transportista, qualsevol incidència que pugui haver-hi en l'estat de la mateixa o en l'embalatge. També és imprescindible que aquestes anomalies es comuniquin per correu electrònic a pedidos@farmaplaya.com o info@farmaplaya.com en un termini màxim de 24 hores. En cas de no rebre el paquet en el termini indicat, es durà a terme una investigació amb el transportista que podria durar diversos dies. (El termini aproximat és de vint 20 dies hàbils).

Devolucions - Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns. Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir de l'contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) a:

  1. Mongapi S.L. CIF: B62792460
  2. Dir. postal: Pg. Marítim, 249-251. 08860 Castelldefels (Barcelona)
  3. Telèfon: 936.452.139
  4. Correu electrònic: info@farmaplaya.com

Es pot utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini correspondiente.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats.

El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. 

El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

Conseqüències de l'desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir de l' present contracte.Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsamentPodrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.Ha de vostè tornar-nos o lliurar directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de l'contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Model de formulari de desistiment:

A l'atenció de Mònica Galcerá Piñol (MONGAPI S.L)

Dir. postal: Pg. Marítim, 249 - 251. 08860 Castelldefels (Barcelona)

Telèfon: 936452139Correu electrònic: info@farmaplaya.com

Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*)Comanda el / rebut el (*)

Nom de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Domicili de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Signatura de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

Data

Costos de devolució:

Farmàcia de la Platja es farà càrrec de el cost de devolució dels béns sempre que la devolució es realitzi per un error en l'enviament (producte equivocat, producte en mal estat, etc. )

Si la devolució es realitza perquè el comprador ja no desitja el producte Farmaplaya no assumirà el cost de devolució i serà el consumidor qui assumeixi el cost de devolució dels béns.

Garantia

Tot material venut a la nostra pàgina web es beneficia d'una garantia contra defecte de fabricació sempre que s'acompanyi a l'producte la factura corresponent.

S'exclouen de les garanties:

A) El deteriorament que resulti d'adaptacions o ajustaments d'accessoris o consumibles no apropiats.

B) Eventuals danys que es derivin d'una causa externa a l'aparell com a accident, cop, ús o instal·lació incorrectes.

C) Els danys que provinguin de reparacions fetes per tècnics no especialitzats.

Protecció de dades personals.

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel client en els formularis emplenats a l'registrar-se com usuari, la Farmàcia de la Platja < / strong> compleix estrictament la normativa vigent establerta en la llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.Mongapi SL és el responsable de l'tractament de les dades personals dels interessats i l'informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals.El responsable de l'tractament de les dades de l'fitxer és www.farmaplaya.com . Sempre que ho desitgi, podrà donar-se de baixa del nostre butlletí informatiu, per deixar de rebre informació haurà d'enviar e-mail amb qualsevol modificació i / o cancel·lació en qualsevol moment sol·licitant-ho a info@farmaplaya.com des del compte de correu de contacte que consti a la nostra base de dades.