AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT - INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

Mongapi SL  - Pg. Marítim, 249 - 251. 08860 Castelldefels (Barcelona) -  Farmaplaya.com

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Farmaplaya.com manifesta que el domini 
www.farmaplaya.com propietat de Mongapi SL amb CIF B62792460 i amb domicili a Pg. Marítim, 249 - 251. 08860 Castelldefels (Barcelona) .  

Mongapi SL està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número B-62792460.

Mongapi SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts a la llei, Mongapi SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet Mongapi SL estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet Mongapi SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programes i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Mongapi SL o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de
Mongapi SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem sabent que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Mongapi SL CIF: B62792460, la finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seràn transmeses a terceres persones.

En el cas que aquesta web, en algunes ocasions per tal d'explicar d'un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació:
1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web;
2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web;
3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i;
4) Altres circumstàncies anàlogues.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, Mongapi SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes, impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Mongapi SL  ofereix a través website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Mongapi SL   per prestar-li i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a Pg. Marítim, 249 - 251. 08860 Castelldefels (Barcelona) o bé, enviar un correu electrònic a info@farmaplaya.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Mongapi SL   dels drets d 'propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i / o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Mongapi SL   per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenança Jurídica espanyola i / o comunitària.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenient i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Mongapi SL   l'ús que l'usuari pugui dur a terme sobre això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Mongapi SL .

Mongapi SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari propietari del suport en el que el programari està gravat. Mongapi SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l'usuari transfereix programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'enjudicament Civil vigent pogués correspondre-li.